Hengsler og dørlåser 
      (1-8) av 8
Fjær dørlåsbøyle FX-BX / Spring
Fjær dørlåsbøyle FX-BX / Spring
Foringsring dørhåndtak FX / Bushing
Foringsring dørhåndtak FX / Bushing
Låsekasse motstykke
Låsekasse motstykke
Aksling dørlås FX201 / Coupling
Aksling dørlås FX201 / Coupling
Dørhåndtak FX / Handle
Dørhåndtak FX / Handle
Endeplugg dørhåndtak FX / Plug
Endeplugg dørhåndtak FX / Plug
Innsats dørlåsbøyle FX / Wedge lock
Innsats dørlåsbøyle FX / Wedge lock
Låsekasett FX201-202 / Lock
Låsekasett FX201-202 / Lock
Hengsler og dørlåser 
      (1-8) av 8