Potmeter 
      (1-4) av 4
Potmeter / Encoder FX BX
Potmeter / Encoder FX BX
Potmeter / Encoder FM
Potmeter / Encoder FM
Fjær for Potmeter-ratt FX / Knob spring
Fjær for Potmeter-ratt FX / Knob spring
Potmeter-ratt FX / Handle
Potmeter-ratt FX / Handle
Potmeter 
      (1-4) av 4