Kurver med inndeling 
      (1-4) av 4
550867041
Oppvaskkurv 25 rom ø-80mm h-22cm
Oppvaskkurv 25 rom ø-80mm h-22cm
550867040
Oppvaskkurv 16 rom ø-100mm h-22cm
Oppvaskkurv 16 rom ø-100mm h-22cm
550867031
Oppvaskkurv 25 rom ø-80mm h-17cm
Oppvaskkurv 25 rom ø-80mm h-17cm
550867030
Oppvaskkurv 16 rom ø-100mm h-17cm
Oppvaskkurv 16 rom ø-100mm h-17cm
Kurver med inndeling 
      (1-4) av 4