Kurver med inndeling 
      (1-8) av 8
Inndeling 49 rom °-60mm for oppvaskkurv
Inndeling 49 rom °-60mm for oppvaskkurv
Inndeling 25 rom °-80mm for oppvaskkurv
Inndeling 25 rom °-80mm for oppvaskkurv
Inndeling 16 rom °-100mm for oppvaskkurv
Inndeling 16 rom °-100mm for oppvaskkurv
Forh°yningsramme oppvaskkurv
Forh°yningsramme oppvaskkurv
Oppvaskkurv 25 rom °-80mm h-22cm
Oppvaskkurv 25 rom °-80mm h-22cm
Oppvaskkurv 16 rom °-100mm h-22cm
Oppvaskkurv 16 rom °-100mm h-22cm
Oppvaskkurv 25 rom °-80mm h-17cm
Oppvaskkurv 25 rom °-80mm h-17cm
Oppvaskkurv 16 rom °-100mm h-17cm
Oppvaskkurv 16 rom °-100mm h-17cm
Kurver med inndeling 
      (1-8) av 8