Ventilatorhette med tilluft 
      (1-2) av 2
Ventilator hette m/labyrintfilter og tilluft 320x110x40cm
Ventilator hette m/labyrintfilter og tilluft 320x110x40cm
Ventilator hette m/labyrintfilter og tilluft 200x110x40cm
Ventilator hette m/labyrintfilter og tilluft 200x110x40cm
Ventilatorhette med tilluft 
      (1-2) av 2