Mekaniske vekter 
      (1-3) av 3
Hengevekt Salter justert 25kg/50g Mekanisk / Weight
Hengevekt Salter justert 25kg/50g Mekanisk / Weight
Vekt mekanisk 15kg m/rustfri bolle / Weight
Vekt mekanisk 15kg m/rustfri bolle / Weight
Vekt mekanisk 15kg / Weight
Vekt mekanisk 15kg / Weight
Mekaniske vekter 
      (1-3) av 3