Øser 
      (1-12) av 32
Fett skimmer finmasket Ø-125mm 35cm skaft
Fett skimmer finmasket Ø-125mm 35cm skaft
Frityrøse rfr. ø240mm x L550mm / Skimmer
Frityrøse rfr. ø240mm x L550mm / Skimmer
Frityrøse rfr. ø200mm x L510mm / Skimmer
Frityrøse rfr. ø200mm x L510mm / Skimmer
Frityrøse rfr. ø180mm x L470mm / Skimmer
Frityrøse rfr. ø180mm x L470mm / Skimmer
Frityrøse rfr. ø160mm x L450mm / Skimmer
Frityrøse rfr. ø160mm x L450mm / Skimmer
Frityrøse rfr. ø100mm x L330mm / Skimmer
Frityrøse rfr. ø100mm x L330mm / Skimmer
Øse rfr 1 lit ø16,5cm / Ladle
Øse rfr 1 lit ø16,5cm / Ladle
Øse 0,75 L
Øse 0,75 L
Øse 0,50 L
Øse 0,50 L
Øse rfr. 25cl ø10cm / Ladle
Øse rfr. 25cl ø10cm / Ladle
Øse rfr. 12,5cl ø8cm / Ladle
Øse rfr. 12,5cl ø8cm / Ladle
Øse rfr. 5cl ø6x30cm / Ladle
Øse rfr. 5cl ø6x30cm / Ladle
Øser 
      (1-12) av 32